വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, (പാസ്റ്ററുടെ മകൻ ഇടുക്കിയിലെ സാധാരണ കുടുംബം). (28 yrs/165 cm) M.Com, M.S.W ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എൻ. ജി. ഒ. യിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ: +919447511143, +919037611143
E-mail: josemammenkattappana@gmail.com

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.