ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര‎
Browsing Category

INDIA

2057

അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്: പാസ്റ്ററും കുടുംബവും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു

ഡൽഹി: ഐ.പി.സി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് മുൻ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സാം തോമസും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടു.…