ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര‎
Browsing Category

STORY

അയക്കപെട്ടവൾ

മെറിന് പതിവിലും നേരത്തെ വിശന്നു. വിശപ്പിന്റെ ആധിക്യം വയറിനെ വേദനിപ്പിച്ചതിനാൽ വയറു പൊത്തിയവൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു.…