ദുബായിൽ വരുന്നവർക്ക് ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ‘ഗോഡ്സ് ഓൺ മിനിസ്ട്രി’

Advt

ദുബായ്: ദുബായിൽ വരുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ‘ഗോഡ്സ് ഓൺ മിനിസ്ട്രി’. ദുബായ് അൽ മുള്ള പ്ലാസക്ക് സമീപമുള്ള സാമ റസിഡൻസിൽ (സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം)

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.