വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി (പാസ്റ്ററുടെ മകൾ ഇടുക്കിയിലെ സാധാരണ കുടുംബം)
(26 yrs/ 152 cm) B.Com, MA Sociology. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ: +919447511143, +919037611143
E-mail: josemammenkattappana@gmail.com

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like