മനസാന്തരപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവിൻ: ഡോ റ്റിങ്കു തോംസൺ

ആൽബനി: ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ചസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്തീസ്‌റ്റ് റീജിയൻ കൺവെൻഷന് അനുഗ്രഹീത തുടക്കം.
ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ 28 വരെ ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ആൽബനിയിൽ വച്ച് നടത്തപെടുന്ന കൺവെൻഷൻ ഡോ റ്റിങ്കു തോംസൺ ഉത്ഘാടനം നടത്തി. അപ്പോസ്ത പ്രവർത്തികൾ 3:19-21 ഉദ്ധരിച്ചു സംസാരിച്ചു.

തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ്‌ പാസ്റ്റർ ജോൺ തോമസ്, ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ചസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോ. റ്റിങ്കു തോംസൺ, ഒക്ലഹോമ ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച് പാസ്റ്റർ ഡോ. മാത്യു വർഗീസും മറ്റ് ദൈവദാസന്മാരും വചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നു.
പ്രഥമ രാത്രിയിൽ മാവേലിക്കര ഫെയ്ത് സിറ്റി ചർച്ച് ശുശ്രുഷകൻ പാസ്റ്റർ സജു മാവേലിക്കര Repent, Return & Restore എന്ന വിഷയടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തമായി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു.ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ചസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ പാസ്റ്റർ സന്തോഷ്‌ തര്യൻ ശുശ്രുഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
നോർത്തീസ്‌റ്റ് റീജിയൻ പാസ്റ്റർമാരായ ഡോ. റോണി ഉമ്മൻ, പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് റെജി, പാസ്റ്റർ കല്യാൺ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങി കർത്തൃദാസന്മാർ വിവിധ സെക്ഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.പാസ്റ്റർ എബിൻ അലെക്സും ശാരോൻ നോർത്തീസ്‌റ്റ് റീജിയൻ ക്വയറും സംഗീത ശുശ്രുഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
സ്ഥലം: 1781 Western Avenue Albany Newyork 12203
കൺവെൻഷൻ തീം Acts 3:19 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (Repent, Return , Restore) മനസാന്തരം, മടങ്ങിവരവ്, പുതുക്കം എന്നതാണ്.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.