Browsing Tag

Benny G Manaly

ഭാവന: പരാക്രമശാലി | ബെന്നി ജി. മണലി

അയാൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നീണ്ട ഏഴ് വർഷങ്ങൾ , പട്ടിണിയുടെയും കഷ്ടകാലത്തിന്റെനയും നാളുകൾ, പർവ്വതങ്ങളിലും, ഗുഹകളിലും വാസം . താഴവര മിദ്യാൻ കൈവശമാക്കി . ചിലപ്പോളൊൾക്കേ തങ്ങളെ തേടി വരും അവർ, ദ്രോഹിയ്ക്കനും കൊള്ള അടിക്കാനും . നശിപ്പിക്കുവാനും,…

ഭാവന: വിധവയുടെ എണ്ണ | ബെന്നി ജി മണലി, കുവൈറ്റ്

നേരം നന്നേ വെളുക്കിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു . മക്കൾ രണ്ടു പേര് ഉറക്കം . വിശന്നാണ്‌ ഉറങ്ങിയത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരപ്പം എല്ലാവരും കൂടി കഴിച്ചു . അടുക്കളയിലെ കൂജയിലെ വെള്ളവും കുടിക്കാണ് ഉറങ്ങിയത് . മക്കളെ ഉറക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു .…

കവിത: ഗത്സമനയിൽ | ബെന്നി ജി. മണലി

ഗെത്സമെനയിൽ കുമ്പിട്ടു പ്രാര്ഥിക്കയും നാഥന്റെ ചാരത്തു വന്നു ദൈവ ദൂദന്മാർ താങ്ങായി അൽപനേരം മുൻപേ തൻ കാരത്താൽ ഭുജിച്ചവൻ ഒറ്റുന്നതും കാതോർത്തിരുന്നു കൂടെ നടന്നൊരു ശിഷ്യ ത്രയങ്ങളോ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങീടുന്ന നേരം ഏകനായ് , നിശബ്ദനായി ഉള്ളു…

ചെറു കഥ: ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ… | ബെന്നി ജി. മണലി

ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസിന്റെ വേദന കുറഞ്ഞപോലെ ആയി . ടി.വി ഓൺ ആക്കി കുറെ വാർത്തകൾ കണ്ടു എല്ലാം കോവിഡ് , പിന്നെ കുറെ മരണ ദുരന്ത , അഴിമതി വാർത്തകൾ . ഒന്നൊന്നായി മാറ്റി ഹാർവെസ്റ് ചാനെലിൽ എത്തി . സോഫയിൽ ചാരികിടന്നു എപ്പോഴോ ഒന്ന്…

കവിത : പരിശുദ്ധമാവേ | ബെന്നി ജി മണലി

ആദിയിൽ ഉള്ളവനെ പരിശുദ്ധമാവേ അനന്തമായുള്ളവനെ പരിശുദ്ധമാവേ എന്നിൽ ഇറങ്ങി വന്നിടണേ എന്നെ കത്ത് കൊള്ളണമേ പരിശുദ്ധമാവേ പരിശുദ്ധമാവേ ...(ആദിയിൽ ഉള്ളവനെ പരിശുദ്ധമാവേ പെന്തക്കോസ്ത്നാൾ ഇടി മുഴക്കത്താൽ അന്യ ഭാഷയിൻ അടയാളത്താലേ പിളർന്നോരാഗ്‌നി…

കവിത: എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ഈശൻ | ബെന്നി ജി മണലി കുവൈറ്റ്

ഉന്നതനായവൻ ഉയരത്തിൽ വാണവൻ ഈ മണ്ണിൽ മർത്യനായി വന്നിറങ്ങി പാപിയാം എന്നുടെ പാപത്തെ പോക്കുവാൻ മർത്യനായ് വിണ്ണി ടം വീട്ടീ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി വന്നു മോശക്ക് മുള്പടര്പ്പിലാഗ്നിയായ് വന്നവൻ കല്ലിന്മേൽ കല്പന നല്കിയതാം ദേവൻ എൻ ഹൃദയ മാംസാപലകയിൽ…

കവിത: കാലം | ബെന്നി ജി മണലി

കാലം ഇത് കാലം മഹാമാരിതൻ കാലം ചിലർക്കിതു നെടുവീർപ്പിൻ കാലം കണ്ണീരും വേർപാടും ഏറുന്ന കാലം വിതുമ്പലും തേങ്ങലും ഏറുന്ന കാലം ചി ലർക്കിതു ആഘോഷ കാലം തിന്നു തിമർത്തു കിടിച്ചിരിപ്പാനുള്ള കാലം പരദൂഷണം കള്ളം ഏഷണി ഈവക നവ മാധ്യമങ്ങളിൽ…

ഗാനം: എത്ര എത്ര നിന്ദകൾ ഏറി വന്നാലും | ബെന്നി ജി മണലി കുവൈറ്റ്

യാഹേ നിന്നെ സ്തുതിക്കും പൂർണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ വർണിച്ചീടും നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നജ്ൻ നിന്റെ നാമത്തെ കീത്തിച്ചിടും നിന്നിൽ തന്ന്നെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചീടും എത്ര എത്ര നിന്ദകൾ ഏറി വന്നാലും എത്ര എത്ര പീഡകൾ ഏറി വന്നാലും രോഗങ്ങൾ ശത്രു എനിക്കേകി…

കവിത:എന്നെ കാക്കുന്നവൻ | ബെന്നി ജോർജ് മണലി

കനലേറെ എരിയുന്നു  എൻ ഹൃദയത്തിൽ  എങ്കിലും തീ ഏറെ കത്തിപടരുന്നെൻ ഇട നെഞ്ഞിലെങ്കിലും പുക ഏറെ ഉയരുന്നെൻ  മനം അതില്ലെങ്കിലും അഗ്നിയിലിറങ്ങിയ അരുമ നാഥൻ ചാരെ അണഞ്ഞു  എന്നെ കോരി എടുത്തു മുറിവേറ്റു ഏറെ എന്നുടെ മനസിലെങ്കിലും…

കവിത:എങ്കിലും നാഥാ നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തിടും | ബെന്നി ജോർജ് മണലി

അത്തി  വൃഷം  തളിര്ത്തതില്ല മുന്തിരി കായ്ച്ചതില്ല ഒലീവൊട്ടും  ഫലമേകിയില്ല ഗോശാല ശൂന്യമായി     (ഹബക്കൂക്‌) കളപ്പുര ധാന്യമറ്റു എങ്കിലും നാഥാ  നിന്നെ    നന്ദിയോടെ  വാഴ്ത്തിടും  ഞാൻ പഴി ഏറെ ഏറ്റു  ഞാനും ഉറ്റവരോ…

കവിത:എങ്കിലും നാഥാ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തില്ല | ബെന്നി ജി മണലി

മാറു പിളര്‍ന്നു  രുധിരം  നീ നല്‍കിയിട്ടും മാറാത്ത  മര്‍ത്യനാണ് ഞാന്‍ ഇന്നും  നാഥാ .. നിന്‍ നിണം വീണതാം കാല്‍വരി കുന്നിനെ വിലയൊന്നും  നല്‍കാതെ  ഞാന്‍ തള്ളിടുന്നു ... വന്യമാം നിഷ് ഫല കാട്ടോലിവാം എന്നെ…

കവിത: ദിവ്യ സ്നേഹം | ബെന്നി ജി മണലി

ഓടി തളര്‍ന്നൊരു  നേരത്തിലെന്നെ മാറില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന യേശു അമ്മയെപോലെന്നെ മാറില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന യേശുവാനെന്നുടെ തോഴന്‍ കണ്ണീരു  വറ്റി ഞാന്‍  ഏറെ  കരഞ്ഞപ്പോള്‍ ആശ്വാസമേകിയ യേശു താതനെ പോലെന്നെ  പാണിയാല്‍ ചേര്കുന്ന സ്വര്‍ഗീയ താതന്‍ …

കവിത: നിന്നെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കും | ബെന്നി ജി മണലി

ഉയരത്തില്‍ വസിക്കുന്ന ഉന്നതനാം താതാ.. നിന്നെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കും, അപ്പാ നിന്നെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കും ആരാധനക്കെന്നും യോഗ്യനാം താതാ.. നിന്നെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കും നിത്യനയുല്ലോരു നീതി സുര്യനേ... സത്യമായുള്ള സത്യാ പ്രവാചകാ...…

കവിത: കൊയ്ത്തിനായി ഒരുങ്ങുക | ബെന്നി ജി. മണലി

അലസത വെടിയുക നാം അലംഭാവം വെടിയുക നാം അവനുടെ വേലക്കായി കിടക്ക വിട്ടു ഓടുക നാം വയലെല്ലാം  ഒരുക്കിടെണം കളയെല്ലാം പിഴുതിടെണം കട്ട തട്ടി ഉടചിടെണം നല്ല വിത്ത് വിതച്ചിടെണം  (അലസത വെടിയുക നാം...) ശത്രു വഴി തടഞ്ഞിടിലും…