അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനക്ക്

മനാമ: ദി പെന്തെക്കൊസ്ത് മിഷൻ സഭാംഗം ആയ കൊച്ചുമോൻ  സൽമാനിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.