Browsing Tag

rajan pennukara

ലേഖനം: കഷ്ടപ്പെട്ടവനറിയാം നഷ്ടപ്പെടിലിന്റെ വേദന | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അത്യപൂർവ്വവും വിചിത്രവുമായ പരാതിയും (1 രാജാ 3:16-28), തുടർന്നുണ്ടായ രാജാവിന്റെ വിധിന്യായത്തിലെ പ്രധാന പരാമർശങ്ങളും വളരെ ചിന്തനീയവും വിലപ്പെട്ടതും ഒത്തിരി ഗുണപാഠങ്ങൾ…

കവിത: നേർകാഴ്ചകൾ | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

കാലമേ നിന്നെ വർണ്ണിക്കും സോളമെൻസുഭാഷിതംപോലി കേരള നാട്ടിലുമിതൊരു- പെരുമഴക്കാലം ബഹുവിധനാമത്തി- ലതറിയപ്പെടും മത്സരമൊയെന്നു തോന്നുമാറെപ്പൊഴും കാലമാണയ്യോ ഇപ്പം കൺവെൻഷൻ കാലം എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഉത്സവകാലം കറങ്ങിതിരിഞ്ഞു ഞാനുമെ-…

കവിത: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

നാളെയെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്തയുമില്ല വെട്ടിത്തെളിച്ചു മലകളൊത്തിരി മൊട്ടകുന്നായി മാറിയല്ലോ പലതും പൊട്ടിച്ചെടുത്തു പാറകൾ മുറ്റും വിറ്റു കാശാക്കി കീശയും നിറച്ചു. പണിതുയർത്തി മണിമന്ദിരങ്ങളേവം.. അയൽക്കാരേയും വേണ്ടാതെയായി സ്വാർത്ഥരാം…

ലേഖനം: സമ്പാദ്യം | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

ഭാവികാലത്തേക്കുവേണ്ടി കരുതുന്ന എന്തും ഏതും സമ്പാദ്യം ആകുന്നു. മനുഷ്യൻ ദിനരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നതും സകലതും വെട്ടിപിടിക്കാൻ ഓടുന്നതും സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ?. എന്നാൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് ആർക്കുവേണ്ടി, എങ്ങനെ, എപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നതാണ് ചിന്തനീയം!!.…

കവിത: ആത്മഗതം | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

അറിയാതെന്മനം മടങ്ങിപോയി നാലരപതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലായ്, എത്ര മധുരമാണാ ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ കുളിരേകുന്ന ബാല്യകാലം ഒരിക്കലും മറക്കുവാനാവതല്ലാ നാളുകൾ, ആനല്ല കാലം സ്മരിക്കയാണിന്നു ഞാനിപ്രഭാതം, പൂർവ്വപിതാക്കൾ നേർവഴി കാട്ടിതന്ന ഭാഗ്യകാലം,…

കവിത: കലണ്ടർ | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

ഒരിക്കലുമാർക്കും വേണ്ടാത്ത - വനായി തീരുന്ന ദിനം, ഒരാണ്ട് ചെയ്ത സേവനം പോലും മറക്കുന്ന ദിനം. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നുകരുതി എന്നെ മറിച്ചു നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കും വേണ്ടാതായി, എന്റെ മാറിൽ കുത്തിവരച്ചവർക്കും വേണ്ടാത്തവനായി…

കവിത: നിന്നേ തേടി അലയുന്നവർ | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

സത്യമേ നിന്നേത്തേടി അലയുന്നുലകിൽ നിന്നേയൊന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നാവതും കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ടൊത്തിരി കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല എന്നതും സത്യം സത്യത്തിൻ മുഖം വികൃതമാക്കുന്ന ലോകം സത്യാന്വേഷിയോ എന്നും ഒറ്റയാൻ യാത്രികൻ ഒറ്റയ്ക്കവനെ…

ലേഖനം: കാലചക്രം തിരിയുമ്പോൾ | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

എല്ലാറ്റിന്നും ഒരു സമയമുണ്ടു; ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള സകലകാര്യത്തിന്നും ഒരു കാലം ഉണ്ടു (സഭാ 3:1). പലരും സമയത്തെ കാലം എന്നും കാലത്തിന്റെ ഭ്രമണം, *സമയചക്രം* എന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ ധനത്തെ പോലും *ചക്രം* എന്നും  വിളിക്കാറുണ്ട്. ചക്രം പോലെയല്ലേ ഇതെല്ലാം…

ലേഖനം: എന്ത്, എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എവിടെ? | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കയും, യുവ തലമുറ കേട്ടിട്ട് മാതൃക ആക്കേണ്ടിയതുമായ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ ശ്രി ദേവൻ രാമൻ അവർകളുടെ വൈറലായൊരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി. പല ആവർത്തി കേട്ടിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുവാൻ…

ലേഖനം: ഈയ്യോബിനെപ്പോലെ… | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

"നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കേണം" എന്ന ദൈവീക കല്പന ആവർത്തനം 18:13-ൽ വായിക്കുന്നു. അതും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അഥവാ സന്നിധിയിൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന കാര്യവും മറക്കരുത്. മാത്രവുമല്ല, ചിലർ ഇതിനെ…

ലേഖനം: എപ്പോൾ നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരും? | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

അതിഥികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നതും, അതിഥിയായി വിരുന്നിന് പോകുന്നതും ഇഷ്ടപെടാത്ത ആരുണ്ട്. അതുപോലെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വരുന്നു എന്നു കേട്ടാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഉത്സാഹവും നാം ചെയ്യുന്ന ഒരുക്കങ്ങളും എത്ര എന്നു…

ലേഖനം: ആത്മാവേതെന്ന് തിരിച്ചറിയുമോ? | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

ദൈവ വചനം ഉടനീളം വായിക്കുമ്പോൾ "ആത്മാവ്" എന്ന പദം ഇരുന്നൂറ്റിഅൻപതിൽ അധികം തവണ ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അതിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടിയവയാണ് യഹോവയുടെ ആത്മാവ്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്,…

ലേഖനം: സ്വഭാവ സർട്ടിഫികേറ്റ് | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വഭാവ സർട്ടിഫികേറ്റ് അനിവാര്യം ആകുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വഭാവവും, എല്ലാ തലങ്ങളിലെ പെരുമാറ്റരീതികളും മറ്റും തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം എന്നും പറയാം. നാം ആകുന്ന പത്രത്തെ വേറെയൊരാൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന കുറിപ്പ് എന്നു…

ലേഖനം: കുതന്ത്രങ്ങളോ വെടിപ്പുള്ള കൈയ്യോ? | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

എത്ര കെട്ടുറപ്പുള്ളതിനേയും തകർക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് കുതന്ത്രങ്ങൾ. "കുതന്ത്രം" എന്ന വാക്കിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ, കുത്സിതമായ തന്ത്രം, കൗശലത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി എന്നൊക്കെയാകുന്നു. വളരെ സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഒരുവിധ…

കവിത: കത്തുന്ന തിരികൾ… | രാജൻ പെണ്ണുക്കര

സഹിച്ചുഞാനെല്ലാം മൗനമായി എൻ കൃശഗാത്രം കത്തിയമരുമ്പോഴും... ഒന്നുമുരിയാടിയില്ലെന്നോടാരും ഒരുവാക്കും മിണ്ടിയില്ല ഞാനും... ഈ സഹനം സ്വയത്തിനല്ല- മാറ്റാർക്കൊവേണ്ടി കരിഞ്ഞുതീർന്നെൻ മേനിയും... എന്നിലെ ജീവനാഡിയും കത്തിതീർന്നുപോയി ചൂടിനാൽ..…