പാസ്റ്റർ വി പി ഫിലിപ്പ് ഐ പി സി ബഹ്റിൻ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി ചുമതലയെറ്റു

മനാമ: ഐ പി സി ബഹ്റിൻ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി പാസ്റ്റർ വി പി ഫിലിപ്പ് ചുമതലയെറ്റു. അനുഗ്രഹീത ദൈവവചന പ്രഭാഷകനും, ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകാരനുമാണ് പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ വി പി ഫിലിപ്പ്. ഭാര്യ: സജിന

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.