ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജനറൽ ഓവർസീയറായി ബിഷപ്പ് ഗാരി ജെ ലെവീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

ഇൻഡ്യാന: ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജനറൽ ഓവർസീയർ ഗാരി ജെ ലെവീസ് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.അമേരിക്കയിലെ ഇൻഡ്യാനയിൽ നടന്നു വരുന്ന ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ചാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെക്രട്ടറി ജനറലായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുകയായിരുന്നു.മുൻമ്പ് സൗത്ത് ജോർജീയായിലെ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബിഷപ്പായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ നേതൃത്വനിരയിൽ പല മുൻനിര സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്.ഭാര്യ ലോരി.മൂന്ന് മക്കളും രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുമുണ്ട്. ഇൻഡ്യാനയിൽ നടക്കുന്ന ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ദൈവസഭാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു വരുന്നു.ഏഷ്യായെ വിശേഷാൽ ഇന്ത്യയെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നിലവിലുള്ള ജനറൽ ഓവർസിയർ ബിഷപ്പ് ടീം ഹിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ഭരണസമിതി ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.കേരളം ഉൾപ്പെടെ പല മലയാളി സംഗമങ്ങളിലും അദേഹം ശക്തമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.