പി.സി.കെ വിബിഎസ് 2024

കുവൈറ്റ്: പിസികെ പി. വൈ.പി.ഇ യുടെയും സൺ‌ഡേ സ്കൂളിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന വിബിഎസ് 2024 June 10 മുതൽ 15 വരെ വൈകിട്ട് 5:30 to 8:00 വരെയും അബ്ബാസിയ രഹബോത്ത് ഹാളിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു.
For Registration: https://www.cognitoforms.com/PckPypa/PCKVBS2024

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.