സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഏ ജി യുവജന വിഭാഗം യു എ ഇ റീജിയൻ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്ററായി ജോയൽ അഗസ്റ്റിൻ നിയമിതനായി

സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഏ ജി യുവജന വിഭാഗം യു എ ഇ റീജിയൻ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്ററായി ജോയൽ അഗസ്റ്റിൻ നിയമിതനായി. ദുബായ് കാർമേൽ എ ജി സഭാഗംമായ ജോയൽ അഗസ്റ്റിൻ യു എ ഇ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനു ഏറെ സൂപരിചിതനും കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിൽ പരം വർഷങ്ങളായി യുഎഇയിൽ ആണ്.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.