ഇന്റർ നാഷണൽ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പ്: ‘പ്രാർത്ഥനാസംഗമം’ നാളെ

വാർത്ത: കൊച്ചുമോൻ ആന്താര്യത്ത്‌, ഷാർജ

ഷാർജ: പ്രാർത്ഥനാസംഗമം (International Prayer Fellowship ) ഒരുക്കുന്ന 12 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും നാളെ(ജൂലൈ 9, ശനിയാഴ്ച )രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ (യു. എ. ഇ സമയം ) നടക്കും. പാസ്റ്റർ സം മാത്യു , പാസ്റ്റർ കെ. കെ. മാത്യു, ബ്രദർ സാജൻ പോൾ,പാസ്റ്റർ ജെ. വിൽ‌സൺ , സിസ്റ്റർ ഓമെഗാ സുനിൽ,പാസ്റ്റർ ജോർജ് വർഗീസ്,പാസ്റ്റർ ജയ്ലാൽ ലോറൻസ്, പാസ്റ്റർ സുനിൽ ജോയൽ ദാസ് ,ഇവാ : ഷാജി ജോൺ എന്നിവർ ദൈവ വചനം ശ്രുശൂഷിക്കും. രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ( Pray for Nations ) മറ്റുള്ളവരെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പാസ്റ്റർ കെ. പി. ജോസ് വേങ്ങൂർ നേതൃത്വം നൽകും. Zoom മീറ്റിംഗ് ID 332 242 5551 Paascode: 2020

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like