ഇവാ. ജോസഫ് മാത്യൂ അക്കരെ നാട്ടിൽ

KE News l Kottayam, Kerala

Download Our Android App | iOS App

റാന്നി :കരിങ്കുറ്റി ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അംഗവും ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ ചർച്ച് പായിപ്പാട് ബൈബിൾ കോളേജ് മുൻ രജിസ്ട്രാറുമായ
ഇവാ ജോസഫ് മാത്യൂ (പ്രകാശ് ) കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. സംസ്ക്കാരം പിന്നീട് .

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...