യേശുവിൻ തൃപ്പാദത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഡിസംബർ 11ന്

മുംബൈ: അതിരുകൾ വയ്ക്കാതെ ദൈവ വചനം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ “AT THE MASTER’S FEET” PRAYER GROUP ഒരുക്കുന്ന
6 – മത് പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഡിസംബർ 11
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടു ഇന്ത്യൻ സമയം 8 :30 നു ഓൺലൈനിൽ (ZOOM) നടക്കും .

ID:83 8334 43392
Password :amen

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.