അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി

Kraisthava ezhuthupura news desk

ഐപിസി അടൂർ വെസ്റ്റ് സെന്റർ മിനിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ തോമസ് ജോസഫ് ന്യൂമോണിയ ലങ്സിൽ ബാധിച്ച് കൊല്ലം മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ICU ൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.