ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കുവൈറ്റ് (ഫുൾ ഗോസ്പൽ) ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രിദിന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും റിവൈവൽ മീറ്റിങ്ങും

കുവൈറ്റ്‌: ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് (ഫുൾ ഗോസ്പൽ) ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രിദിന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും റിവൈവൽ മീറ്റിങ്ങും നടത്തപ്പെടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 25 വരെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ 8:30 വരെ സൂമിലൂടെയാണ് യോഗങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്. പാസ്റ്റർ ഷാജി എം. പോൾ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകും.സി. ഓ. ജി കുവൈറ്റ് ക്വയർ ഗാനശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...