റ്റി.പി.എം മധുര സെന്റർ കൺവൻഷൻ ഇന്ന് മുതൽ

മധുര: ദി പെന്തെക്കൊസ്ത് മിഷൻ മധുര സെന്റർ കൺവൻഷൻ ജനുവരി 21 ഇന്ന് മുതൽ 24 ഞായറാഴ്ച വരെ മധുര ഡിൻണ്ടിഗൽ റോഡിലുള്ള റ്റി.പി.എം കൺവൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ.
സുവിശേഷ പ്രസംഗം, പൊതുയോഗം, കാത്തിരിപ്പ് യോഗം, യുവജന മീറ്റിംഗ് എന്നിവയും ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തോട് കൺവൻഷൻ സമാപിക്കും. സഭയുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർന്മാർ വിവിധ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കും. സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.
സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൺവൻഷൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

-ADVERTISEMENT-

You might also like