എക്സൽ യൂത്ത്ഫോക്കസ് ഡിസംബർ26 ന്

 

post watermark60x60

ഗൾഫ് : എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഭാഗമായ എക്സൽ യൂത്ത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ (26/12/2020) ശനിയാഴ്ച ഇൻഡ്യൻ സമയം രാത്രി 10 മണിക്ക് FOCUS (Focus on Christ ) എന്ന ചിന്താവിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓൺലൈൻ യുവജന സെമിനാർ (English) സൂമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു.

സൗദി ചാപ്റ്റർ ആഥിഥേയം നൽകുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിൽ പ്രശസ്ത യൂത്ത് കൗൺസിലർ , പാസ്റ്റർ സി എ ജോസഫ് യുവജനങ്ങൾക്കായി സന്ദേശം നൽകുന്നു. ബ്രദർ ഗ്ലാഡ്‌സൺ ജെയിംസ് ആരാധന നയിക്കും. എല്ലാ മാസത്തിലും അവസാന ശനിയാഴ്ച ഈ മീറ്റിംഗ്‌ തുടർമാനമായി നടക്കും .

Download Our Android App | iOS App

കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, സൗദി, ബഹ്‌റൈൻ : 7:30 pm
യു.എ.ഇ, ഒമാൻ : 8:30 pm
Zoom ID : 85784930030
Passcode : excel

-ADVERTISEMENT-

You might also like