കാനഡ സ്പിരിച്ച്വൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ “ഹോപ്പ് 2021 ” ക്രിസ്തുമസ് ഗാല ഡിസംബർ 18 നു

കാനഡ സ്പിരിച്ച്വൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ “ഹോപ്പ് 2021 ” ക്രിസ്തുമസ് ഗാല ഡിസംബർ 18 നു കാനഡ സ്പിരിച്ച്വൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ “ഹോപ്പ് 2021 ” ക്രിസ്തുമസ് ഗാല ഡിസംബർ 18 നു വൈകുന്നേരം 8 :00 മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു.

post watermark60x60

തിമോത്തി സുധീർ ഗാനശുശ്രൂഷക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. പാസ്റ്റർ ഷിബിൻ ഗാഡ് ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകും. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിന് മ്യൂസിക്, ഗെയിംസ്, തുടങ്ങി ആകർഷകമായ പരിപാടികളും സമ്മാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

-ADVERTISEMENT-

You might also like