ഷേർളി കുര്യാച്ചന് പഴയനിയമത്തിൽ ഡോക്ട്രേറ്റ്

കാൽഗറി : കാനഡയിലെ ഹാമിൽറ്റണിലുള്ള മക്ക് മാസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഴയനിയമത്തിൽ ഷേർളി കുര്യാച്ചൻ പി.എച്ച്.ഡി കരസ്ഥമാക്കി.
ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും Bsc(Electronic), ATA യിൽ നിന്നും MDiv, സെറാമ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും BD, MTh ഉം പൂർത്തിയാക്കി.

ഐ.പി.സി കോട്ടയം തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി(കോട്ടയം), ഗോസ്പൽ ഫോർ ഏഷ്യ ബിബ്ലിക്കൽ സെമിനാരി(തിരുവല്ല) എന്നിവിടങ്ങളിൽ വേദാധ്യാപിക ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജെയിംസൺ സ്കൂൾ ഓഫ് തിയോളജി(ടോറോണ്ടോ), കാൽഗറി സ്കൂൾ ഓഫ് തിയോളജി(കാൽഗറി)എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന താൻ നല്ലൊരു പ്രസംഗികയും ആണ്.

കാനഡയിൽ കാൽഗറി കേരള ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ കുരിയാച്ചൻ ഫിലിപ്പിന്റെ സഹധർമ്മിണിയാണ്. മക്കൾ : ജെഫ് വി.കുര്യൻ, ജെമി ലിസ്ബത്ത്‌ കുര്യൻ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.