അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

മുംബൈ : താനെ ഐ. പി. സി. സഭ ശുശ്രുഷകൻ പാസ്റ്റർ ബിജു ജോൺ ഹൃദയസ്തംഭനം നിമിത്തം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളുടെയും ദൈവദാസന്മാരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.