പി.വൈ.പി.എ ഖത്തർ റീജിയൻ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റും

ഖത്തർ: പി.വൈ.പി.എ ഖത്തർ റീജിയൻ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റും നവംബർ 16 ന് വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ 9:30 വരെ ദോഹ ഐ.പി.സി ഹാൾ നമ്പർ 2 വിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.