പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും ഗൈഡുകളുടെയും  എക്സ്ചേഞ്ച് ഫെയർ ശനിയാഴ്ച

ഷാർജ: യു.പി.എഫ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  മാർച്ച് 24  ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഷാർജ വർഷിപ്പ് സെന്റിൽ വച്ച് യു. എ. ഇ  യിലുള്ള സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും ഗൈഡുകളുടെയും  എക്സ്ചേഞ്ച് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഗ്രേഡ് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുടെ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തു അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം. സ്ഥല പരിമിതിമൂലം പലരും  ഒഴിവാക്കാറുള്ള വിലകൂടിയ ഗൈഡുകൾ, എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പുസ്തകങ്ങൾ  എന്നിവ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും  ഈ ഫെയർ ഉപകരിക്കും .

തികച്ചും സൗജന്യമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ പരുപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  055-8702732, 050-6576490, 050-5240381എന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.