ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കുവൈറ്റ്‌ റീജിയൺ കൺവൻഷൻ നവംബർ 8 ന് ആരംഭിക്കും

church of God, Kerala State ഓവർസീയർ പാസ്റ്റർ സി. സി. തോമസ് ഈ കൺവൻഷൻ ഉദഘാടനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

സജു പുളിക്കല്‍

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.