ജോൺസൺ പൊൻവേലിൽ (74) അക്കരെ നാട്ടിൽ

യു കെ(ഹെമൽ ഹെമ്പ്സ്റ്റെഡ്): പുല്ലാട് പൊൻവേലിൽ പരേതനായ പീ ,ജെ ഏബ്രഹാമിന്റെ (ഉണ്ണിസാർ) മകൻ , ഏ,പീ ജോൺസൺ യുകെയിൽ നിര്യാതനായി, സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ പിന്നീട്.
ഭാര്യ: ജെയിൻ ജോൺസൺ,
മക്കൾ: ജെയ്സൺ, ജോഷ്, ജോയൽ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.