പാസ്റ്റർ റോയ് ജോർജ് ബാംഗ്ലൂറിന്റെ മാതാവ് മറിയാമ്മ ജോർജ് അക്കരെ നാട്ടിൽ

KE NEWS DESK

ബാംഗ്ലൂർ: പാസ്റ്റർ റോയ് ജോർജ് ബാംഗ്ലൂറിന്റെ മാതാവ് മറിയാമ്മ ജോർജ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളെ തുടർന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.സംസ്കാരം പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like