കുര്യൻ ജേക്കബ് (68) നിര്യാതനായി

റാന്നി: ഇട്ടിയപ്പാറ കുറ്റിയിൽ വീട്ടിൽ കുര്യൻ ജേക്കബ് (തമ്പി, കുറ്റിയിൽ സൗണ്ട്സ്) (68) നിര്യതനായി.  സംസ്കാരം പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like