മികച്ച കർഷകനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ സുവി. പി.ജി ജോർജ്ജ് അക്കരെനാട്ടിൽ

KE NEWS

മേലുകാവ്: മികച്ച കർഷകനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദേശീയ അവാർഡ് എന്ന അംഗീകാരം നേടിയ സുവി. പി.ജി ജോർജ്ജ് (പാപ്പച്ചി) പട്ടയക്കുടി നിര്യാതനായി.
ഇരുമാപ്രയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് പട്ടയകുടി പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാക്കി, കൃഷിയോടൊപ്പം ഗവേഷണം നടത്തിയ പുളിയമ്മാക്കൽ ജോർജ്‌ (പാപ്പച്ചി ) എന്ന കർഷകൻ നിർമ്മിച്ച സീയോൻ മുണ്ടി എന്ന പ്രത്യേക കുരുമുളക് ഇനം രാജ്യ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുകയും, രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദേശീയ അവാർഡ് എന്ന അംഗീകാരം നേടി നാടിന് അഭിമാനമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ നല്കിയിരുന്നു.

post watermark60x60

സംസ്കാരം പിന്നീട്

-ADVERTISEMENT-

You might also like