പാസ്റ്റർ ഡി. ശാമുവേൽ (86) അക്കരെ നാട്ടിൽ

 

post watermark60x60

വടക്കുംചേരി: ദീർഘകാലം മലബാറിന്റെ വിവിധയിടങ്ങലിൽ കർതൃ വേല ചെയിതിരുന്ന പാസ്റ്റർ ഡി. ശാമുവേൽ (86) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.
ശുശ്രൂഷകൾ മൂന്ന് മണിക്ക് ഇടയച്ചിറ വാൽക്കുളമ്പ് കണച്ചിപ്പെരുത വസതിയിൽ.
ഭാര്യ: സാറാമ്മ.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like