റ്റി.എ.തോമസ് അക്കരെ നാട്ടിൽ

Kraisthava Ezhuthupura News

നാരങ്ങാനം: ഐ.പി.സി എബനേസർ തോന്ന്യാമല സാഭാഗം തെക്കേതിൽ റ്റി. എ തോമസ് (പൊടിയച്ചൻ -98) കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.സംസ്കാരം നാളെ (29/06/2021) ഐ.പി.സി എബനേസർ തോന്ന്യാമല കുരിലയ്യം സെമിത്തേരിയിൽ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.