പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക | ഡോ. പീറ്റർ ജോയ്

ഈ വർഷം, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ വിഷയം “പുനർചിന്തനം ചെയ്യുക, പുനസൃഷ്ടിക്കുക, പുനസ്ഥാപിക്കുക (Reimagine. Recreate. Restore.) എന്നതാണ്. 1974 മുതൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. പ്രകൃതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ മാനിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ലോകമെമ്പാടും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ വിഷയം “പുനർചിന്തനം ചെയ്യുക, പുനസൃഷ്ടിക്കുക, പുനസ്ഥാപിക്കുക (Reimagine. Recreate. Restore.) എന്നതാണ്. 1974 മുതൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.
“നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഭൂമി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അവൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മളാൽ വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും”. António Guterres, Secretary-General of the UN.
കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടുത്ത 10 വർഷം നിർണായകമാകും.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഓരോ മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും ഒരു ഫുട്ബോൾ പിച്ച് മൂടാൻ ആവശ്യമായ വനം ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ പകുതി തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. “നമ്മുടെ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ 50% ഇതിനകം നഷ്ടപ്പെട്ടു, 2050 ഓടെ 90% പവിഴപ്പുറ്റുകളും നഷ്ടപ്പെടും.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ലളിതമായ വഴികൾ:

post watermark60x60

കുപ്പിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക.
കുറച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുക.
റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഇലക്ട്രോണിക്സുകളും ബാറ്ററികളും ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത്.
വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇനങ്ങൾ വാങ്ങുക.

നിങ്ങൾക്ക് കർഷകന്റെ വിപണിയിൽ നിന്നോ പ്രാദേശിക പലചരക്ക് വ്യാപാരികളിൽ നിന്നോ പുതിയ പ്രാദേശിക ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക
പേപ്പർ ഉപയോഗം കുറയ്‌ക്കുക. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അച്ചടിക്കുക.
മരങ്ങൾ നടുക
സർക്കാർ, സർക്കാരിതര പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുക.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like