പാസ്റ്റർ ലോർഡ്‌സൺ ആന്റണി നാളെ കംപാഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു

ടോറോന്റോ: ക്രൈസ്‌തവ കൈരളിക്ക് സുപരിചിതനും, അനുഗ്രഹീത ഗായകനുമായ പാസ്റ്റർ ലോർഡ്‌സൺ ആന്റണി നാളെ, ബുധനാഴ്ച 6 മണിക്ക് (ടോറോന്റോ സമയം) കംപാഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ആരാധനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും വചന ശുശ്രൂഷയും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download Our Android App | iOS App

Anointed Servant of God, Pastor LORDSON ANTONY (Kerala) will lead worship and share from the Word of God Tomorrow, April 21st Wednesday at 6 PM (Toronto Time) in Seniors Meeting. Join and be blessed

post watermark60x60

Zoom ID: 829 101 9171
Password: 101

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...