കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് ആലുംമൂട്ടിൽ ശമുവേൽ (ജോയി) അന്തരിച്ചു

കൊല്ലം: കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് ആലുംമൂട്ടിൽ ശമുവേൽ (ജോയി) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: പുത്തൻ വീട്ടിൽ ലിസി. മക്കൾ: ലിജോ, ലിൻറു (ഇരുവരും സൗദി ), ലിൻസി. മരുമക്കൾ: ജീൻസി, ശാരോൺ, ബിനിൽ (ദുബായ് )

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like