ഐ.പി.സി തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സെന്റർ പ്രയർ ബോർഡിന്റെ ചെയിൻ പ്രയറും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും

തിരുവനന്തപുരം: ഐ.പി.സി തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് സെന്റർ പ്രയർ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന 4 -ാമത് ചെയിൻ പ്രയറും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും ജനുവരി 25, 26 (തിങ്കൾ, ചൊവ്വ) തീയതികളിൽ പൊഴിയൂർ പേനിയേൽ ഐ.പി.സി ചർച്ചിൽ വച്ചു നടക്കുന്നു. സെന്റർ മിനിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ കെ. സാമൂവേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...