ലേഖനം: ലക്‌ഷ്യം, സ്ഥിരത, വിശ്വാസം | നിബു വര്‍ഗ്ഗിസ് ജോണ്‍

നിയമാനുസൃതം മത്സരിക്കാത്ത ഒരു പടയാളിക്കും കിരീടം ലഭിക്കുകയില്ല (Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules – 2 തിമോത്തി 2: 5 NIV). ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഒരു ഓട്ടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള പല വചനങ്ങളും നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ പ്രകാരം ഉള്ള പല ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സുപരിചിതവും ആണ് .പാസ്റ്റർ മുട്ടം ഗീവര്ഗീസ് എന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസൻ എഴുതിയ ” നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടം ഓടിടാം ” എന്ന ഗാനം വളരെ ശ്രെദ്ധേയവും ,ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു ഓട്ട മത്സരം പോലെയാണ് എന്ന ആശയത്തെ സാധുകരിക്കുന്നതും ആണ്.

എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനു എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം,അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു . ഏതു മത്സരത്തിനും കുറച്ചു നിയമാവലികൾ ഉണ്ട് ,എത്ര കഴിവുള്ള മത്സരാർത്ഥിയും ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥർ ആണ് .നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഒരു മത്സരാർത്ഥി തയാറായില്ലെങ്കിൽ കഴിവോ അനുഭവജ്ഞാനമോ കണക്കിലെടുക്കാതെ ആ വ്യക്തി അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടേക്കാം

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നാം ഒരു ഓട്ട മത്സരമായി കാണുന്നെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്

1. ലക്‌ഷ്യം

ഞാൻ ഓടുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അല്ല (Therefore I do not run like someone running aimlessly – 1 കൊരിന്ത്യർ 9: 26 NIV). തിരുവചനങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ മിഷനറി യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പല ദിശകളിൽ ,പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിലും തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ദിശയും ഒരിക്കലും മാറിയില്ല എന്നും നാം കാണുന്നു . നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പല കാരണങ്ങളാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയതായിട്ടു വരും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം; ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഇടപെട്ടാലും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്‌ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദിശ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുതു .നമ്മുടെ വഴി ക്രിസ്തുവും, നമ്മുടെ ലക്‌ഷ്യം നിത്യതയും നമുക്ക് ദിശാബോധം തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനവും ആണ് .

2. സ്ഥിരത

നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിനു അനുരൂപരാകരുതു; പ്രത്യുത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ (Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind റോമർ 12: 2 NIV)
ലക്‌ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്തിനു അനുരൂപപ്പെടാതെ സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്നതാണ് (എബ്രായർ 12 :1). സ്ഥിരത എന്ന അർഥം വരുന്ന Consistent എന്ന വാക്കിന് പകരം Perseverance എന്ന പദം ആണ് NIV ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Perseverance എന്ന വാക്കിന്റെ പദാനുപദ അർഥം നോക്കിയാൽ നിര്‍ത്താതെ/നിരന്തരം അധ്വാനിക്കുക, തളര്‍ന്നുപോകാതെ പ്രയത്‌നിക്കുക എന്നൊക്കെ ആണ് . ജീവരക്ഷക്കായി ഓടിപോകുന്നവരെ പോലെ (ഉല്പത്തി 19: 17) നാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടണം . എന്തൊക്കെ തടസങ്ങൾ വന്നാലും നാം സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്നു വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, ഏതു വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു പിടിച്ചടക്കി (1 കൊരിന്ത്യർ 10: 5) നമ്മുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഓടണം .

3. വിശ്വാസം
ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികെച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു (I have fought the good fight, I have finished the race; I have kept the faith. 2 തിമോത്തി 4:7)
ലക്‌ഷ്യം ഉറപ്പിക്കുകയും, സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിശ്വാസം കാത്തു കൊണ്ട് ഈ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് .നമ്മുടെ പൂർവ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക ഇതാണ് . ചട്ടപ്രകാരം ഓടിയ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് , നീതിയുടെ കിരീടം തനിക്കും , കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കാത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതായി തീമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നതും നമ്മെ ഈ കാലത്തെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഏറെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് (2 തിമോത്തി 4 : 8 ).

പ്രിയ ദൈവപൈതലേ , നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുകയും, സ്ഥിരതയോടെ ഓടുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ, വിശ്വാസം കാത്തു കൊണ്ട് നീ ഈ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നീതിയുടെ കിരീടം നിനക്ക് നൽകും. തന്റെ ഓട്ടത്തെയും അധ്വാനത്തെയും പറ്റി തിമോത്തിയോസിനോട് അറിയിച്ച അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വളരെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞൊരു വാക്യം കൂടി ആത്മാവിൽ എഴുതി .ആ വാക്യം കൂടി എഴുതി ചേർത്ത് ഞാൻ ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ‘ പ്രിയ തിമോഥിയോസെ ” ആരിലാണ് ഞാൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്ന് എനിക്കറിയാം . എന്നെ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ആ ദിവസം വരെയും ഭദ്രമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവനു കഴിയുമെന്നും എനിക്ക് പൂര്ണബോധ്യമുണ്ട് . ” ( ..I know whom I have believed and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. 2 തിമോത്തി 1 : 12 )
നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.

നിബു വർഗീസ്

-Advertisement-

You might also like
Comments
Loading...