ഐ.പി.സി ആറ്റിങ്ങൽ സെന്റർ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ എച്ച്.അഗസ്റ്റിൻ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ആറ്റിങ്ങൽ  : ഐ.പി.സി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ മെമ്പറും ആറ്റിങ്ങൽ സെൻ്റർ മിനിസ്റ്ററും തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ആദരണീയനായ ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ എച്ച്.അഗസ്റ്റിൻ കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായിരുന്ന പരേതനായ പാസ്റ്റർ. തോമസ് തോന്നിക്കലിൻ്റെ സഹോദരനാണ്.
ദുഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുബാംഗങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

-ADVERTISEMENT-

You might also like