പഠന സഹായവുമായി കുമ്പനാട് സെന്റർ പി.വൈ.പി.എ

കുമ്പനാട് : കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നിമിത്തം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായതിനാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു പഠിക്കുന്ന 12 കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ, ടി. വി എന്നിവ നൽകി കുമ്പനാട് സെന്റർ പി.വൈ.പി.എ.

Download Our Android App | iOS App

ഓൺലൈൻ ആയി ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഫോണും, ടി.വിയും ഇല്ലാതെ പഠനത്തിന് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അർഹരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി സഹായം നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിച്ച 40 ദൈവദാസന്മാരെ സഹായിച്ചതിലൂടെ സെന്റർ പി.വൈ.പി.എ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി.

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...