ലേഖനം: ആത്മീകമനുഷ്യൻ | ജിനീഷ് പുനലൂർ

ഭൂമിയിൽ പലതരം മനുഷ്യരെകുറിച്ച് നാം കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്മീക മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചു കേട്ടുകേൾവി കുറവാണ്. വേദപുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് ‛ആത്മീകമനുഷ്യൻ.’ ഭൂമിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തതയോടെ വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ആണ് ഇവർ. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

post watermark60x60

ആത്മീകമനുഷ്യൻ എന്ന്‌ പറയുന്ന ഈ കൂട്ടർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവർ ദൈവഹിതത്തിനു യോഗ്യമായതു മാത്രം ചെയ്യുകയും ദൈവഹിതമുള്ള വഴികളിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനാത്മീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഭൂമിയിലുള്ള പലതിനേയും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭൗതീകങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ഒടുവിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയമനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ ചപ്പെന്ന് എണ്ണുകയും ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക്‌ അറിയാം. രാവും പകലും സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് സാത്താൻ. അവൻ ഒരിക്കലും അവധി എടുക്കുന്നില്ല. കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ അവൻ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവന് അനേകം സഹായികളും വളരെ ബൈബിൾ പരിജ്ഞാനവുമുണ്ട്. യേശുവിനോട് പോലും തിരുവെഴുത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു സംസാരിച്ചു, അതു കൊണ്ട് അവൻ ആത്മീകൻ ആകുമോ?

Download Our Android App | iOS App

ഒരു മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീകനാക്കുന്ന വസ്തുതകളെ മൂന്നു പ്രസ്താവനകളിലൂടെ സംഗ്രഹിക്കാം. 1. മുകളിലേക്കുള്ള രൂപം 2. ആന്തരിക രൂപം 3. ബാഹ്യരൂപം. ഒരു ആത്മീക മനുഷ്യൻ ഈ മൂന്ന് ദിശകളിലേക്കും നിരന്തരം നോക്കുന്നു. (മുകളിലേക്ക്:- ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധനയിലും ഭക്തിയിലും. ആന്തരിക രൂപം:- അവന്റെ അചഞ്ചലതയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലും അനുതപിക്കുന്നതിലും. ബാഹ്യ രൂപം:- മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിൽ.)

ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കുക, നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ്. ഒരു ആത്മീകന്റെ ഏക ആഗ്രഹം ദൈവം ആണ്. ഭൂമി ആയാലും സ്വർഗ്ഗമായാലും അവനെ വശീകരിക്കുന്ന ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ മാറിൽ ചാരി ഇരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ‛സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എനിക്കു ആരുള്ളു? ഭൂമിയിലും നിന്നെയല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’ (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 73 : 25). പണം ദൈവത്തേക്കാൾ വലുതാകുന്നില്ല. ആത്മീക മനുഷ്യന്റെ ദാഹം വെള്ളത്തിനായി കൊതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിനായി കൊതിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്‌ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം തന്നോട് ദിവസവും സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിരാശനാകുകയില്ല, കാരണം ദൈവം തന്നോടുകൂടെയുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പാണ്. അവൻ ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനാൽ തന്റെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവം ആണെന്നുള്ള ഉത്തമബോധ്യം തനിക്കുണ്ട്. അവൻ സ്വയം താഴ്ത്തുകയും ദൈവം അവനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആന്തരിക രൂപം അനുതാപത്തിന്റെ വേറെയൊരു തലം ആണ്. യെശയ്യാവ് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കണ്ടയുടനെ, അവൻ സ്വന്തം പാപത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ‛അപ്പോൾ ഞാൻ: എനിക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; ഞാൻ നശിച്ചു; ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ളോരു മനുഷ്യൻ; ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു; എന്റെ കണ്ണു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു’ (യെശയ്യാവ്‌–6:5). നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ആത്മീക മേഖലകളെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകുന്നു. ആത്മീക മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പരിഹാരം കാണുകയും ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ മന:സ്സാക്ഷി ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ വ്യക്തമായി സൂക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു. ‛അതുകൊണ്ടു എനിക്കു ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മന:സ്സാക്ഷി എല്ലായിപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു’ (പ്രവൃത്തികൾ 24 : 16). ആരുടെ മുൻപിലും താഴ്മയോടെ ജീവിക്കുന്നതിനോ, ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് ആരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിനോ ആത്മീകന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല.

ഒരു ആത്മീക മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നു എന്നതാണ് ബാഹ്യരൂപം. മുകളിലേക്കും അകത്തേക്കും ഉള്ള രൂപം പുറം കാഴ്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവം അവനോട് വളരെയധികം ക്ഷമിച്ചതിനാൽ, തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച എല്ലാവരോടും സന്തോഷത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടി അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നു. ദൈവം അവനോട് വളരെ നല്ലവനായിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ അവൻ മറ്റുള്ളവർക്കും നല്ലവനായി തീരുന്നു. ഒരു ആത്മീക മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും താൻ ഒന്നും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ മുകളിലേക്കും അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും മാത്രം നോക്കുന്നു. അവൻ മുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. അയാൾ അകത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിഷാദം നിറഞ്ഞവനും നിരുത്സാഹപ്പെടുന്നവനും ആയി മാറും. അയാൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ ജോലി ആഴം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ആത്മീക മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ദിശകളിലേക്കും നിരന്തരം നോക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തുലിതവും ആത്മീകവുമായിരിക്കുവാൻ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി.

ജിനീഷ് പുനലൂർ

-ADVERTISEMENT-

You might also like