സിറ്റി റിവൈവൽ കമോട്ടെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഫുൾ ഗോസ്പൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൂം ബൈബിൾ പഠനം നടത്തപ്പെടുന്നു

 

 

നവി മുംബൈ: സിറ്റി റിവൈവൽ കമോട്ടെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഫുൾ ഗോസ്പൽ ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൂം ബൈബിൾ പഠനം ജൂൺ 9 -10 തീയതകളിൽ വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ 8.30 വരെ നടക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.പാ:വി ഒ വര്ഗീസ് നവി മുംബൈ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും .ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കമോട്ടെ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പാ:ജിക്സൺ ജെയിംസ് 9929082426,7977373318

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.