ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച്‌ ഹൈറേഞ്ച് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ആയി പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം മന്ദമരുതി നിയമതിനായി

കുമിളി: ആറാം മൈൽ ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൽ വച്ച് നടന്ന മാസയോഗത്തിൽ ഹൈറേഞ്ച് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ആയി പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം മന്ദമരുതി നിയമതിനായി.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.