അടിയന്തര പ്രാർത്ഥനക്ക്

മുംബൈ: ഐ പി സി മുംബൈ ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ര്ടിലെ ശ്രുശൂഷകൻ ആയിരിക്കുന്ന പാ. അബ്രഹാം ടി മാത്യു ഇന്ന് രാവിലെ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടായ സ്‌ട്രോക്കിനാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു.. ദൈവവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.