ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ അപ്പർ റൂമിന്റെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു

ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ അപ്പർ റൂമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദോഹയിലുള്ള ആത്മീകരായ സഹോദരിമാരെ ഏകോപിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗ് 2019 ജൂൺ 15 (ശനിയാഴ്ച) വൈകീട്ട് 6 മുതൽ 9 വരെ ഐ.ഡി.സി.സി കോംപ്ലക്സിൽ ഉള്ളതായ ബിൽഡിംഗ്‌ നമ്പർ 2, ഹാൾ നമ്പർ 4 ൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ സിസ്റ്റർ ടിജി കുര്യാക്കോസ് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്നു. സിസ്റ്റർ അനു റോബിൻ, സിസ്റ്റർ സാറാ ബിനു എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പർ റൂം ക്വയർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിലേക്കു ഖത്തറിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുക്കൊള്ളുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.