ബ്ലെസ് കൊൽക്കത്ത ഒക്ടോബർ 1മുതൽ 21 വരെ

ഉണർവിന്റെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും 21ദിന രാത്രങ്ങൾ. കൊൽക്കത്തയിലെ ആദ്യ ഐപിസി സഭയായ ഐപിസി കൊൽക്കത്തയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ ഉണർവിനും വിടുതലിനുമായി ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 21 വരെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നു. കേരളത്തിലും കൊൽക്കത്തയിലും  ഉള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ ഈ മീറ്റിംഗുകളിൽ ശ്രുഷിക്കുന്നതാണ്. കോടി കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവപ്രവർത്തി ഉണ്ടാകുവാൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഅഞ്ചിൽ പരം വർഷമായി കൊൽക്കത്തയിൽ ജോലിക്കും, പഠനത്തിനും, സ്ഥിരതാമസതിനുമായി വരുന്നവർക്ക് ആത്മീക കൂട്ടായ്‌മകളക്ക് അവസരം ഒരുക്കുവാൻ ഐപിസി കൊൽക്കത്തയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

Pr.Shiju Mathew IPC KOLKATA

9744544229

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.