സുവി. ഷിബു എൽദോസും, സതീഷ് കുമാറും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

2018 – 2021 പ്രവർത്തന വര്ഷങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പി.വൈ.പി.എ. സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയിലേക്ക് സുവിശേഷകൻ ഷിബു എൽദോസും, സതീഷ് കുമാറും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.