ചെറുചിന്ത:നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നരകത്തെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നവർ | ഷിജു മാത്യു

നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും നരകതുല്യമായ ജീവിതം വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നവരും പലരെയും അതിലേയ്ക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നവരും ആണ് .

post watermark60x60

ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്;എന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്

വണ്ടി ഓടിക്കുമോൾ, ഹോട്ടലിൽ, കടകളിൽ, church ഇൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് എങ്ങനെ  പെരുമാറണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്; അതിനു വിപരീതമായി അവർ നമ്മളോട് പ്രീതികരിക്കുമ്പോൾ നാം അസ്സ്വസ്ഥരാകുന്നു.

Download Our Android App | iOS App

പലപ്പോഴും അതിന്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത്.

അവരോടോപ്പോം ചിലവിടേണ്ട സായാഹ്നങ്ങൾ ശത്രൂ  എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു, അത് മൂലം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നു.

ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കു നമ്മോടു തന്നെ 3 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ;

  1. ആരാണ് ഇതിൽ തെറ്റു ചെയ്‌തവൻ.
  2. ആരാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത്
  3. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആരാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത്.

മത്തായി 7-12 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു – മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ഒക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്‍വിൻ.

ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

-ADVERTISEMENT-

You might also like