ഡോ. കോശി വൈദ്യന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി

ഫിലദൽഫിയ: പ്രമുഖ പ്രസംഗികനും വേദാദ്ധ്യാപകനുമായ ഡോ.കോശി വൈദ്യന്റെ ശ്വാസകോശം മാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതായി ബന്ധുക്കൾ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയോട് പറഞ്ഞു.

ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ നിർണ്ണായകരമാണ്, വെന്റിലേറ്ററിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്.
ലോകമെമ്പാടും പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവജനത്തോടുള്ള നന്ദി കുടുംബം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും ദൈവദാസന്റെ വിടുതലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.