എക്സൽ വി ബി എസ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പരിശീലനം പാലയിൽ നടന്നു

കോട്ടയം: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വി ബി എസ്സ് പ്രവർത്തനമായ എക്സൽ വി ബി എസ്സ് 2018 ലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പരീശീലനം പാല MCC ചർച്ചിൽ വച്ച് അനുഗ്രഹീതമായി നടന്നു. പാസ്റ്റർ കുര്യച്ചൻ അവറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ സുരക്ഷിത സ്ഥാനമായ ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘സേഫ് സോൺ’ എന്ന ചിന്ത വിഷയവുമായി എക്സൽ ടീം ജോബി കെ.സി, സാംസൺ ആർ. എം, ജോഷി ബാബു, ബാദുഷ, എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്യം നൽകി. പാസ്റ്റർ എം. പി. ജോസ് നേതൃത്വം നൽകി.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.