എക്സൽ വി. ബി. എസ്സ്. ഡയറക്ടേയ്സ് പരിശീലനം അനുഗ്രഹീതമായി നടന്നു

കണ്ണൂർ: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വി. ബി. എസ്സ്. പ്രവർത്തനമായ എക്സൽ വി. ബി. എസ്സ്. 2018 ലെ ഡയറക്ടേയ്സ് പരീശീലനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിൽ അനുഗ്രഹീതമായി നടന്നു. പാസ്റ്റർ പ്രവീൺ ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത മീറ്റിംഗിൽ പാസ്റ്റർ വിനോദ് സ്വാഗതം അറിയിച്ചു. സേഫ് സോൺ എന്ന ചിന്താവിഷയവുമായി എക്സൽ ടീം കിരൺ കുമാർ, അഖിലവ് എബഹാം, സുമേഷ് സുകുമാരൻ, ഷാജോ എബ്രഹാം ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്യം നൽകി. എക്സൽ കണ്ണൂർ ചാപ്റ്റർ കോഡിനേറ്റർ പാസറ്റർ വിനോദ്, അലക്സ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.